RKW Podlasie
logo

Działacze I-szej Solidarności Regionu Białostockiego odpowiadają...

My niżej podpisani

działacze Pierwszej Solidarności Regionu Białostockiego

i organizacji z nią współpracujących w tamtym okresie,

- osób więzionych, internowanych i represjonowanych w różny sposób przez komunę PRL -

w pełni popieramy stanowisko zajęte przez:

Jana Parysa (szefa MON 1991-92), Romualda Szeremietiewa (p.o. szefa MON w 1992 r., wiceszef MON w 1992 r. i w latach 1997-2001), Jacka Kotasa (wiceszefa MON w 2007 r.), Witolda Waszczykowskiego (obecnego szefa MSZ i wiceszefa BBN w latach 2008-10) oraz prof. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego (przewodniczącego sekcji bezpieczeństwa w Narodowej Radzie Rozwoju), w sprawie listu otwartego

byłych  ministrów Obrony Narodowej (Janusz Onyszkiewicz, Bronisław Komorowski, Janusz Zemke, Radosław Siokorski, Tomasz Siemoniak, Bogdan Klich)

dotyczacego wypowiedzi obecnego Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza i domagających się w zwiazku z nią jego dymisji.

Sygnatariusze listu otwartego byli autorami kunktatorskiej polityki prowadzonej wobec Rosji, a polityka ta, wobec agresywnych zachowań tego kraju zbankrutowała i okazała się dla nas niezwykle krótkowzroczna i tak ocenił ją i prawidłowo ocenił, obecny Ministr  Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.

Z tego powodu obronę Jego dobrego imienia uważamy za swój obowiązek.

Bernard Bujwicki - członek Międzyuczelnianego Komitetu Strajkowego tzw. Komitet 25 w 1968r. w Krakowie. Przewodniczący Zakładowego Komitetu Założycielskiego i Prezydium Komisji  Zakładowej „S”. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol”. Członek Krajowej Komisji Porozumiewawczej /80/. Sygnatariusz Statutu Pierwszej Solidarności. Członek prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” /80/81/. Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Białystok  NSZZ „Solidarność” /1981/. Delegat na I Krajowy Zjazd Związku „S”. Internowany 13.12.1981 – 16.04.1982. Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do sejmu PRL w 1985 roku.

Krzysztof  Florczykowski  - sierżant MO. Przewodniczący Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej Garnizon Białystok /81/. Zwolniony z pracy za działalność związkową. Uczestnik protestu głodowego działaczy ZZFMO w Stoczni Szczecińskiej – grudzień 1981. Internowany 14.12.1981 – 21.01.1982. Aresztowany 21.01.1982 – 20.05.1982. Skazany na 1 rok 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu warunkowym na 3 lata. W 1983 zmuszony do emigracji – otrzymał paszport „w jedną stronę”. Powrót w 1992.

Edmund Lajdorf - organizator strajku w Budowlanej  Spółdzielni Pracy /5-6.09.1980/. Przewodniczący Komitetu Założycielskiego i Komisji Zakładowej „S”. Inicjator i współorganizator pierwszego zebrania scalającego przedstawicieli zakładów pracy Białegostoku w MKZ – 7.10.80. Członek prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”  /80/81/. Członek prezydium Zarządu Regionu Białystok NSZZ „Solidarność” /1981/. Oddelegowany do współpracy z Ogólnopolskim Komitetem Założycielskim  ZZ FMO. Uczestnik protestu głodowego w Stoczni Szczecińskiej – grudzień 1981. Ukrywał się do 4.05.1984. Aresztowany na 3 miesiące – amnestia. Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do sejmu PRL w 1985 roku.

Marek Maliszewski - członek Komisji Zakładowej „S” w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych „Instal” Białystok. Członek Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego /80/. Szef Interwencji przy MKZ „S” /80/. Członek Komisji Krajowej Interwencji /80/. Ukrywał się od 13.12.81 do 29.12.81 – zabrany ze szpitala przez SB. Internowany do 17.03.1982.

Józef  Nowak - przewodniczący Komisji Zakładowej „S” w  Państwowej Komunikacji Samochodowej. Białystok. Członek prezydium MKZ „S” /81/. Internowany 13.12.1981 – 7.04.1982.

Andrzej T. Proba - st. sierżant MO. Działacz ZZ FMO z Bytomia /81/. Zwolniony z pracy za działalność związkową. Uczestnik protestu głodowego działaczy ZZFMO w Stoczni Szczecińskiej – grudzień 1981. Internowany, zwolniony 6.07.1982. W 1983 zmuszony do emigracji – otrzymał paszport „w jedną stronę”.

Mieczysław Rutkowski - członek niepodległościowej organizacji zbrojnej ,,Młody Las”. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy na 7 lat więzienia w 1952 r. Po wyjściu z więzienia powołany do wojska i skierowany  do Batalionu Pracy do  kopalni węgla ,,Wieczorek”. Jest aktywnym Członkiem Zarządu ZWPOS od  czasu istnienia tego Związku.

Jerzy Rybnik - syn jednego z dowódców – Komendant Obwodu, Z-ca Komendanta Okręgu AK i WiN na Białostocczyźnie -  płk. Aleksandra Rybnika skazanego w 1946r. na śmierć i zamordowanego przez komunistów. Przewodniczący oddziału Komisji Zakładowej „S”. Fabryka Mebli. Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Białystok NSZZ „Solidarność” /1981/, ukrywający się w stanie wojennym do 1.08.1982. Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do sejmu PRL w 1985 roku.

Julian Sekuła - porucznik MO. Przewodniczący Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO z Lublina /81/. Zwolniony z pracy za działalność związkową. W grudniu 1981 w Stoczni Warskiego w Szczecinie biorąc udział w proteście głodowym działaczy Związku, zapobiegł pacyfikacji Stoczniowców - takiej,  jaka wydarzyła się w kopalni „Wujek”  -  przez oddziały ZOMO, przedstawiając się jako były milicjant, działacz Związku Zawodowego FMO, zaapelował aby nie używali siły do strajkujących stoczniowców. W Stoczni nikt nie został pobity przez ZOMO. Zmuszony do emigracji – otrzymał paszport „w jedną stronę”.  Powrót w 1990.

Krystyna Strubel - przewodnicząca Komisji Zakładowej „S”. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego, członek Zarządu Regionu Białystok NSZZ „Solidarność” /1981/. Internowana - zwolniona 24.12.1981. Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do sejmu PRL w 1985 roku.

Tadeusz Waśniewski - więzień polityczny PRL-u – skazany w 1954r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy na 4 lata więzienia. Przewodniczący Komitetu Założycielskiego ,,S” na Politechnice Białostockiej, członek Prezydium KZ ,,S” na PB. Członek Prezydium MKZ Białystok. Członek Zarządu Regionu Białystok NSZZ,,S” (1981). Delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów ,,S” w Gdańsku. Internowany 13.12.1981 – 31.03 1982. Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do Sejmu PRL w 1985r.

Roman Wilk - członek Komitetu Założycielskiego i prezydium Komisji Zakładowej „S”. Białostockie Zakłady Podzespołów Telewizyjnych „Unitra-Biazet”. Członek prezydium MKZ „S” oraz Zarządu Regionu Białystok NSZZ „Solidarność”.  Założyciel Białostockiej Oficyny Wydawnictw. Organizator podziemnych struktur oraz członek władz NSZZ „S” w okresie 1981-1989. Aresztowany 21.12.1982, zwolniony 5.04. 1983. Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do sejmu PRL w 1985 r. 

Do wiadomości:

Janusz Onyszkiewicz

sekretariat@demokraci.pl

22 465 12 84

ul. Marszałkowska 2 lok. 4

00-581 Warszawa

Bronisław Komorowski

instytut@bronislawkomorowski.org

501 675 680

Pałac Zamkowy 2

00-277 Warszawa

Janusz Zemke

 – janusz.zemke@op.pl

52 552 96 85

ul. Gdańska 10

85-006 Bydgoszcz

Radosław Sikorski

 – biuro@radeksikorski.pl

601 695 400

Tomasz Siemoniak

 – Tomasz.Siemoniak@sejm.pl

Bogdan Klich

biuro@klich.pl

667 511 225, 12 370 20 10

oraz do eurodeputowanych którzy zagłosowali za rezolucją wzywającą Komisję Europejską do wdrożenia nowych represyjnych środków wobec Polski.

Słowo "Targowica” jest w języku polskim synonimem najcięższej zdrady narodu i państwa.

1. Michał Boni – PO, Warszawa, Marszałkowska 140

 (wejście od podwórka, obok restauracji Manekin)

tel.: +48 22 692 4186 e-mail: biuro@michalboni.pl

2. Jerzy Buzek – PO, Biuro główne - 42-200 Częstochowa ul. Pułaskiego 4/6 

telefon/fax: (034) 368 42 72 Telefon kom.: 661 777 773

e-mail: rs@buzek.pl

44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 26

telefon kom.: 609 771 771, e-mail: ms@buzek.pl

40-097 Katowice ul. 3 Maja 17/3

tel/fax (32) 203 27 92, telefon kom.: 661 777776

e-mail: to@buzek.pl

Sekretariat:

Anna Konarska, tel/fax (32) 608 05 50

ul. Wzgórze 20, 43-300 Bielsko-Biała

telefon/fax: 33 821 39 59, telefon kom: 609 771 772

e-mail: hk@buzek.pl

Biuro zagraniczne - Bruksela

Adres do korespondencji: Biuro Jerzego Buzka

Posła do Parlamentu Europejskiego

PHS 08 B 045

60, rue Wiertz

B-1047 Bruxelles

telefon kontaktowy: (0032) 228 45631

e-mail: jerzy.buzek@europarl.europa.eu

3. Lidia Geringer de Oedenberg - SLD, BIURO POSELSKIE LIDII GERINGER DE OEDENBERG   Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

53-653 Wrocław, ul. Inowrocławska 17/14 Ip. (budynek Platinum)

tel./fax: (71) 323 08 21

e-mail: biuro@lgeringer.pl email:lidiajoanna.geringerdeoedenberg@europarl.europa.eu

4. Adam Gierek - SLD, Biuro posła do Parlamentu Europejskiego prof. Adama Gierka Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

ul. 3 Maja 22 p. 26

41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 32 266 00 52, 660 514 025

e-mail: gierek@interia.eu   e-mail: adam.gierek@europarl.europa.eu

5. Andrzej Grzyb - PSL, e-mail: andrzej.grzyb@europarl.europa.eu,

e-mail: grzyb-office@europarl.europa.eu

6. Krzysztof Hetman – PSL, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin, tel. 81 536 28 91

e-mail: biuro@krzysztofhetman.pl  e-mail: krzysztof.hetman@europarl.europa.eu

7. Danuta Hübner – PO, e-mail: danuta.huebner@europarl.europa.eu

8. Danuta Jazłowiecka – PO,  e-mail: danuta.jazlowiecka@europarl.europa.eu

9. Jarosław Kalinowski  - PSL, ul. Piękna 3a 00-539 Warszawa Tel/fax. 22 620 67 55

e-mail: eurobiuro.warszawa@kalinowski.pl

10. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – PO, Biuro poselskie ul. Zwierzyniecka 13, 60-813 Poznań, tel 061 883 22 00,

e-mail: biuro@kozlowska-rajewicz.pl

11. Barbara Kudrycka – PO, Biuro w Białymstoku

ul. Warszawska 38, 15-077 Białystok

pn-wt: 9:00-17:00, śr-pt: 8:00-16:00, tel. +48 (85) 732-47-91

tel. kom. +48 533-495-880, e-mail: biuro@kudrycka.pl

Biuro w Brukseli: Bruxelles

Parlement européen

Bât. Altiero Spinelli

12E205

60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

+32 (0) 2 28 37519, +32 (0) 2 28 38519, +32 (0) 2 28 47519, +32 (0) 2 28 45519

fax +32 (0) 2 28 49519, e-mail: barbara.kudrycka-office@europarl.europa.eu

12. Janusz Lewandowski – PO, Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego

Janusza Lewandowskiego

ul. Bohaterów Monte Cassino 25/26

81-767 Sopot Polska

Tel. 0048 882690178

e-mail: biuro@januszlewandowski.pl ,

e-mail: janusz.lewandowski@europarl.europa.eu

13. Bogusław Liberadzki – SLD, e-mail: boguslaw.liberadzki@europarl.europa.eu

14. Elżbieta Łukacijewska – PO,  e-mail: elzbieta.lukacijewska@europarl.europa.eu   

e-mail: karolina@lukacijewska.pl

15. Krystyna Łybacka – SLD, e-mail: biuro@lybacka.pl 

e-mail: krystyna.lybacka@europarl.europa.eu

16. Jan Olbrycht – PO, ul. 3 Maja 17/3  40-097 Katowice  tel.: +48 (32) 354 12 07

 fax: +48 (32) 354 12 07 e-mail: biuro@janolbrycht.pl 

e-mail: jan.olbrycht@europarl.europa.eu

17. Julia Pitera – PO, e-mail: e-biuro @ juliapitera.pl  

e-mail: julia.pitera@europarl.europa.eu

18. Marek Plura – PO, e-mail: marek.plura@europarl.europa.eu

19. Dariusz Rosati – PO, Szef Gabinetu Piotr Kołomycki

e-mail: piotr.kolomycki@rosati.pl   ul. Piękna 3A, lok. 3  00-539 Warszawa,

e-mail: dariusz.rosati@europarl.europa.eu

20. Czesław Siekierski – PSL, e-mail: eurobiurokielce@op.pl

e-mail: eurobiuro.siekierski@op.pl,  e-mail: siekierski.waw@interia.pl

e-mail: czeslaw.siekierski@europarl.europa.eu

21. Adam Szejnfeld – PO, e-mail: biuro@szejnfeld.pl  

e-mail: adam.szejnfeld@europarl.europa.eu

22. Róża Thun – PO, e-mail: biuro@rozathun.pl 

e-mail: roza.thun@europarl.europa.eu

23. Jarosław Wałęsa – PO,  e-mail: m.gielo-politewicz@jaroslawwalesa.pl  

e-mail: jaroslaw.walesa@europarl.europa.eu

24. Bogdan Wenta – PO, e-mail: bogdan.wenta@europarl.europa.eu

25. Bogdan Zdrojewski – PO e-mail: biuro@zdrojewski.info  

e-mail: bogdan.zdrojewski@europarl.europa.eu

26. Janusz Zemke – SLD,  e-mail: janusz.zemke@op.pl  

e-mail: janusz.zemke@europarl.europa.eu

27. Tadeusz Zwiefka – PO, e-mail: tadeusz.zwiefka@europarl.europa.eu

europarl.europa.eu/kresy.pl

Za: Kresy.pl (13 kwietnia 2016)

- See more at: http://www.bibula.com/?p=87043#sthash.5TjBtB3F.dpuf=

ponadto:

L. Wałęsa. Fundacja Instytut Lecha Wałęsy

biuro@ilw.org.pl

A. Kwaśniewski. Biuro Aleksandra Kwaśniewskiego

biuro@kwasniewskialeksander.pl;     a.laszewska@kwasniewskialeksander.pl; d.augustin@kwasniewskialeksander.pl

B. Komorowski. Fundacja Instytut Bronisława Komorowskiego

instytut@bronislawkomorowski.org

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

przewodniczący: biuro@ryszardterlecki.pl;   Ryszard.Terlecki@sejm.pl

Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

przewodniczący: Slawomir.Neumann@sejm.pl

Klub Parlamentarny Kukiz '15

przewodniczący: Pawel.Kukiz@sejm.pl

Klub Parlamentarny Nowoczesna

przewodniczący: Ryszard.Petru@sejm.pl

Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

przewodniczący: Wladyslaw.Kosiniak-Kamysz@sejm.pl

KOD-y

KOD – Dolnośląskie, magda.lech-wroclaw@komitetobronydemokracji.pl

andrzej.trzynadlowski@komitetobronydemokracji.pl

KOD - Kujawsko-Pomorskie, aleksandra.solecka@komitetobronydemokracji.pl

KOD – Lubelskie, bartosz.sierpniowski@komitetobronydemokracji.pl

KOD – Lubuskie, robert.krzych@komitetobronydemokracji.pl

KOD - Łódzkie /M. Michalski, K. Knapik, J. Szczepaniak/, biuro.lodzkie@komitetobronydemokracji.pl

KOD – Małopolskie, elzbieta.pytlarz@komitetobronydemokracji.pl

KOD – Mazowieckie, piotr.wieczorek@komitetobronydemokracji.pl

KOD – Opolskie, mateusz.rossa@komitetobronydemokracji.pl

KOD – Podkarpackie, kuba.karys@komitetobronydemokracji.pl

KOD – Podlaskie, jarek.marciniak@komitetobronydemokracji.pl

KOD – Pomorskie, radomir.szumelda@komitetobronydemokracji.pl

KOD – Śląskie, magdalena.borecka@komitetobronydemokracji.pl; robert.stypczynski@komitetobronydemokracji.pl;

izabela.rak@komitetobronydemokracji.pl

KOD – Świętokrzyskie, darek.pawlik@komitetobronydemokracji.pl

KOD - Warmińsko-Mazurskie, krzysztof.bondar@komitetobronydemokracji.pl; dariusz.wozniak@komitetobronydemokracji.pl

KOD – Wielkopolskie, zbigniew.zawada@komitetobronydemokracji.pl

KOD – Zachodniopomorskie, magdalena.filiks@komitetobronydemokracji.pl

KOD - Obywatele RP /POLACY POZA GRANICAMI POLSKI/

jack.papuga@komitetobronydemokracji.pl

KOD – INTERNATIONAL, martin.mycielski@komitetobronydemokracji.pl;

katarzyna.morton@komitetobronydemokracji.pló jagoda.gogolewska@komitetobronydemokracji.pl

Biuro: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

prasainfo@trybunal.gov.pl

……………………………………………………………………………….

 oraz do 277 !!! Klubów Gazety Polskiej /w Polsce/

 i 19-tu KGP w świecie: Amsterdam, Berlin, Berlin - Brandenburg, Cembridge, Chicago, Dublin, Essen, Frankfurt n. Menem, Gorlitz, Hamburg, Huston /USA/, London /Kanada/, Londyn, New Britain CT /USA/, Paryż, Sudbory /Kanada/, Vancouver, Waterford /Irlandia/, Winnipeg /Kanada/,