RKW Podlasie
logo

Białystok - miasto na prawach powiatu

Sędzia
Sąd Apelacyjny w Białymstoku – II Wydział Karny

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Sąd Apelacyjny w Białymstoku – II Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału
Sąd Apelacyjny w Białymstoku – II Wydział Karny

Sędzia
Sąd Apelacyjny w Białymstoku - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Apelacyjny w Białymstoku - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Apelacyjny w Białymstoku - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Apelacyjny w Białymstoku - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Apelacyjny w Białymstoku - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Apelacyjny w Białymstoku - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Apelacyjny w Białymstoku - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Apelacyjny w Białymstoku - I Wydział Cywilny

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Sąd Apelacyjny w Białymstoku - I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału
Sąd Apelacyjny w Białymstoku - I Wydział Cywilny

Dyrektor
Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Wiceprezes
Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Prezes
Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Prokurator
Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe

25 listopada 2015 r. odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy w Białymstoku. Do Stowarzyszenia przystąpiło w sumie 13 osób, w tym trzy nowe. W tajnych wyborach przewodniczącym Zarządu wybrano Danutę Rodziewicz. Do Zarządu weszli: Krzysztof Nowakowski, który...

Pages