RKW Podlasie
logo

RKW w terenie

2016-03-05 14:16

25 listopada 2015 r. odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy w Białymstoku. Do Stowarzyszenia przystąpiło w sumie 13 osób, w tym trzy nowe. W tajnych wyborach przewodniczącym Zarządu wybrano Danutę Rodziewicz. Do Zarządu weszli: Krzysztof Nowakowski, który...

Władze Oddziału

RKW Białystok

Siedziba Oddziału - Białystok 

Obszar działania - Białystok miasto na prawach powiatu i powiat białostocki

Zarząd

przewodniczący Danuta Rodziewicz

z-ca przewodniczącego Krzysztof Nowakowski

skarbnik Bożena Korzińska