RKW Podlasie
logo

Sąd Okręgowy w Białymstoku - IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych 

Sędzia
Sąd Okręgowy w Białymstoku - IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych 

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Sąd Okręgowy w Białymstoku - IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych 

Przewodniczący Wydziału
Sąd Okręgowy w Białymstoku - IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych