RKW Podlasie
logo

Sąd Rejonowy w Białymstoku - III Wydział Karny - Sekcja ds. Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym

Sędzia
Sąd Rejonowy w Białymstoku - III Wydział Karny - Sekcja ds. Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym

Sędzia
Sąd Rejonowy w Białymstoku - III Wydział Karny - Sekcja ds. Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym

Sędzia
Sąd Rejonowy w Białymstoku - III Wydział Karny - Sekcja ds. Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym

Kierownik Sekcji
Sąd Rejonowy w Białymstoku - III Wydział Karny - Sekcja ds. Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym