RKW Podlasie
logo

Sąd Rejonowy w Białymstoku - XIII Wydział Karny

Sędzia
Sąd Rejonowy w Białymstoku - XIII Wydział Karny

Sędzia
Sąd Rejonowy w Białymstoku - XIII Wydział Karny

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Sąd Rejonowy w Białymstoku - XIII Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału
Sąd Rejonowy w Białymstoku - XIII Wydział Karny