RKW Podlasie
logo

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim - Zamiejscowy VII Wydział Karny z siedzibą w Hajnówce

Sędzia
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim - Zamiejscowy VII Wydział Karny z siedzibą w Hajnówce

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim - Zamiejscowy VII Wydział Karny z siedzibą w Hajnówce

Przewodniczący Wydziału
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim - Zamiejscowy VII Wydział Karny z siedzibą w Hajnówce