RKW Podlasie
logo

Sąd Rejonowy w Sokółce - II Wydział Karny

Sędzia
Sąd Rejonowy w Sokółce - II Wydział Karny

Sędzia
Sąd Rejonowy w Sokółce - II Wydział Karny

Sędzia
Sąd Rejonowy w Sokółce - II Wydział Karny

Sędzia
Sąd Rejonowy w Sokółce - II Wydział Karny

Sędzia
Sąd Rejonowy w Sokółce - II Wydział Karny

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Sąd Rejonowy w Sokółce - II Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału
Sąd Rejonowy w Sokółce - II Wydział Karny