RKW Podlasie
logo

Sokółka

Referendarz sądowy
Sąd Rejonowy w Sokółce - IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału
Sąd Rejonowy w Sokółce - IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału
Sąd Rejonowy w Sokółce - III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sędzia
Sąd Rejonowy w Sokółce - II Wydział Karny

Sędzia
Sąd Rejonowy w Sokółce - II Wydział Karny

Sędzia
Sąd Rejonowy w Sokółce - II Wydział Karny

Sędzia
Sąd Rejonowy w Sokółce - II Wydział Karny

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Sąd Rejonowy w Sokółce - II Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału
Sąd Rejonowy w Sokółce - II Wydział Karny

Sędzia
Sąd Rejonowy w Sokółce - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Rejonowy w Sokółce - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Rejonowy w Sokółce - I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału
Sąd Rejonowy w Sokółce - I Wydział Cywilny

Prezes
Sąd Rejonowy w Sokółce